Na tę stronę wskazuje przekierowanie z „pięć”. Zobacz też: inne znaczenia „Pięć” i „5”.
5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

faktoryzacja liczba pierwsza
dzielniki 1, 5
zapis rzymski V
dwójkowo 101
ósemkowo 5
szesnastkowo 5
przedrostki penta- / pent- (gr.)
quinqu- / quint- (łac.)
Wartości funkcji teorioliczbowych
φ(5) = 4 τ(5) = 2
σ(5) = 6 π(5) = 3
μ(5) = -1 M(5) = -2

5 (pięć) – liczba naturalna następująca po 4 i poprzedzająca 6. 5 jest też cyfrą wykorzystywaną do zapisu liczb w różnych systemach, np. w ósemkowym, dziesiętnym i szesnastkowym systemie liczbowym.

Zapis liczby 5 zmieniający się w czasie

Warunek podzielności zapisanej w systemie dziesiętnym liczby przez 5 to, aby ostatnia cyfra była zerem lub piątką.

5 jest trzecią liczbą pierwszą, drugą liczbą Fermata i elementem ciągu Fibonacciego, a także najmniejszą trzecią liczbą trójki pitagorejskiej.

5 w nauce

5 w kalendarzu

  • 5. dniem w roku jest 5 stycznia.
  • 5. miesiącem w roku jest maj.

Zobacz też co wydarzyło się w 5 roku n.e.

Religia a liczba 5

5 w chrześcijaństwie

Katolicyzm

Papieże

Inne religie

Władcy

Królowie Anglii

Władcy Akwitanii

Hrabiowie Westmorland

  • Henry Neville, 5. hrabia Westmorland
  • Vere Fane, 5. hrabia Westmorland

Królowie i książęta polscy

Władcy Francji

Władcy Hiszpanii

Władcy całej Hiszpanii

Władcy Kastylii

  • Ferdynand V Katolicki

Królowie Aragonii

  • Alfons V Wspaniały

Władcy Leónu

Władcy Nawarry

Hrabiowie Burgundii

  • Filip V Dobry

Władcy Austrii

Władcy Niemiec

 Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Zobacz też
Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Podziel się