Cyfry etruskie – system numeryczny używany przez plemiona etruskie; cyfry rzymskie rozwinęły się z cyfr etruskich.

Etruskie Dziesiętne Symbol *
θu 1 Etruscan Numeral 1.svg
maχ 5 Etruscan Numeral 5.svg
śar 10 Etruscan Numeral 10.svg
muvalχ 50 Etruscan Numeral 50.svg
? 100 Etruscan Numeral 100.svg lub C

Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Podziel się