Fenickie kaf
Arabskie kaf
Litera kaf końcowa w kroju pisma (kolejno od prawej do lewej): nowoczesnym bezszeryfowym i tradycyjnym

Kaf (כ/ך, ك‍, ܟܟ) – jedenasta litera alfabetów semickich, m.in. fenickiego, aramejskiego, arabskiego, hebrajskiego. W gematrii reprezentuje liczbę 20. W perskim alfabecie odpowiada jej litera ک.

W języku hebrajskim litera כ/ך oznacza dźwięk [ch] lub [k], jak np. kelew (pies) כלב lub ochel (jedzenie) אוכל. W zapisie zwięzłym (כתיב חסר, trb. ktiw chaser) dźwięk [k] oznaczany jest poprzez wpisanie w środek litery specjalnej kropki, zwanej dagesz (דגש). Jeżeli kaf nie zawiera dagesz, odczytywana jest jak [ch]. W pisowni pełnej (כתיב מלא, trb. ktiw male) (bez wokalizacji) kaf może zostać odczytane na oba sposoby. Kaf jest zapisywany znakiem ך jeżeli występuje na końcu wyrazu. Nie zmienia to wcale wymowy ani transliteracji tej litery.


Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Podziel się