Termin spółgłoska dorsalna odnosi się do sposobu artykulacji spółgłosek używając grzbietu języka.

Spółgłoski dorsalne dzielimy na:

W języku polskim występują następujące spółgłoski dorsalne:

Bibliografia

  • dorsalny - Słownik wyrazów obcych - Onet.pl Portal Wiedzy. [dostęp 2015-10-22].
  • Józef Paweł Darski: Gramatyka niemiecka z uwagami konfrontatywnymi. Wyd. II. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015, s. 62. ISBN 978-83-232-2832-5.

Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Podziel się