Slawistyczny alfabet fonetyczny – system transkrypcji fonetycznej przystosowany do zapisu głosek języków słowiańskich (w tym także języka polskiego). W odróżnieniu od międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA) uwzględnia zapis spółgłosek zwarto-szczelinowych w postaci osobnych znaków.

Dwie główne zasady alfabetu[1]:

  • jedna głoska zapisywana jest pod postacią jednej litery,
  • taka sama głoska jest zawsze zapisywana w ten sam sposób.

Zobacz też

  • Artykuł zawierający listę liter dla każdej głoski

Przypisy

  1. Henryk Wróbel: Gramatyka języka polskiego, Kraków 2001.

Linki zewnętrzne

  • Opis slawistycznego alfabetu fonetycznego i jego porównanie z IPA na stronie Grzegorza Jagodzińskiego

Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Podziel się