Skala tetronowa - skala testu psychologicznego znormalizowana tak, aby średnia w populacji wynosiła 10, a odchylenie standardowe 4. W skali jest 21 jednostek (od 0 do 20 punktów). Obejmuje swoim zasięgiem od -2,5 do +2,5 odchylenia standardowego wyników w rozkładzie normalnym[1].

Zobacz też

Przypisy

  1. Elżbieta Hornowska: Testy psychologiczne : teoria i praktyka. Warszawa: Scholar, 2007, s. 136-137. ISBN 978-83-7383-238-1.

Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Podziel się