Pismo logograficzne (gr. λόγος, lógos – myśl, rozum, słowo) – typ zapisu języka w systemach glottograficznych, gdy znaki graficzne oznaczają poszczególne pojęcia[1].

Pismo logograficzne w systemie pisma

Pismo
 1. Pismo semazjograficzne
 2. Pismo glottograficzne
  1. Pismo logograficzne
   1. Pismo piktograficzne: jeżeli grafem wiernie odzwierciedla pojęcie, to pismo logoraficzne jest nazywane pismem piktograficznym.
   2. Pismo ideograficzne: jeżeli przedstawiający pojęcie znak graficzny jest prawie lub całkowicie umowny, to pismo logograficzne określa się pismem ideograficznym.
  2. Pismo fonograficzne (fonetyczne)
   1. Pismo sylabiczne
   2. Pismo alfabetyczne[1]

Przypisy

 1. a b T. Wicherkiewicz, Pismo, Zagrożone języki. Projektu INNET na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Podziel się