Fenickie pe
Hebrajska litera pe w kroju pisma (kolejno od prawej do lewej): nowoczesnym bezszeryfowym i tradycyjnym

Pe (פ/ף) – siedemnasta litera alfabetów semickich, m.in. fenickiego, aramejskiego i hebrajskiego.

Pe w języku hebrajskim

Litera פ/ף oznacza dźwięk [p] lub [f], jak np. parpar (motyl) פרפר lub kesef (pieniądze) כסף. W zapisie zwięzłym (כתיב חסר, trb. ktiw chaser) dźwięk [p] oznaczany jest poprzez wpisanie w środek litery specjalnej kropki, zwanej dagesz (דגש). Jeżeli pe nie zawiera dagesz, odczytywana jest jak [f]. W pisowni pełnej (כתיב מלא, trb. ktiw male) (bez wokalizacji) pe może zostać odczytane na oba sposoby. Pe jest zapisywany znakiem ף jeżeli występuje na końcu wyrazu. Nie zmienia to wcale wymowy ani transliteracji tej litery.


Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Podziel się