Organizacja normalizacyjna – instytucja zajmująca się opracowywaniem, tłumaczeniem z innych wersji językowych, przyjmowaniem i rozpowszechnianiem norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych.

Przedstawiciele narodowych organizacji normalizacyjnych biorą udział w opracowywaniu nowych norm przez międzynarodową organizację normalizacyjną ISO (International Organization for Standardization) oraz Europejski Komitet Normalizacyjny CEN (fr. Comité Européen de Normalisation).

W Polsce rolę narodowej organizacji normalizacyjnej pełni Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).


Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Podziel się