Numer – oznaczenie przedmiotu, wyrobu, pojazdu, pozycji na liście itp., np. numer rejestracyjny pojazdu, numer telefonu z numerem kierunkowym, numer użytkownika komunikatora internetowego.

Numer a liczba

Nie należy traktować numeru jak liczby, mimo że też składa się z cyfr (wygląda podobnie), chociaż daje się sortować (tak jak i słowa):

  • numery telefoniczne: 00431234567 oraz 431234567 reprezentują tę samą liczbę naturalną, ale są różnymi numerami (pierwszy w Austrii, drugi w Sieradzu)
  • *72202051 – jest telefonicznym numerem premium w sieci Plus, choć zawiera gwiazdkę, więc nie reprezentuje żadnej liczby.
  • numery rejestracyjne samochodów zawierają litery
  • porządek numerów podczas sortowania nie ma na ogół związku z właściwościami numerowanych obiektów. Natomiast porządek liczb ma – większy wzrost to większa liczba opisująca go.
  • numery określające obiekty rzeczywiste znajdują się na skali nominalnej, w niektórych przypadkach porządkowej, liczby opisujące obiekty rzeczywiste znajdują się na skali interwałowej lub ilorazowej.

Zobacz też


Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Podziel się