To jest strona ujednoznaczniająca. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła „IP”.
  • Internet Protocol – podstawowy protokół stosowany w Internecie
  • adres IP – liczba służąca identyfikacji elementów warstwy trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci oraz poza nią
  • IP (ang. ingress protection) – stopień ochrony urządzenia elektrycznego przed penetracją czynników zewnętrznych
  • ip – polecenie w systemach operacyjnych Linux
  • Inicjatywa Pracownicza – związek zawodowy w Polsce
  • własność intelektualna (ang. intellectual property) – grupa monopoli prawnych, w tym niektóre dobra niematerialne oraz niektóre własności przemysłowe
  • immunoprecypitacja białek – metoda wyodrębniania białek
  • International Paper (symbol giełdowy NYSE: IP) – amerykański koncern papierniczy posiadający w Polsce spółkę IP Kwidzyn
  • informacja publiczna

Zobacz też


Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Podziel się