Kanał Vivari w Albanii łączący jezioro Butrint z cieśniną Korfu.

Kanał morski – akwen morski o wydłużonym kształcie łączący dwa większe akweny morskie. W porównaniu z cieśninami morskimi, kanały mają generalnie większą szerokość, choć nie ma określonych wartości granicznych między cieśniną a kanałem. Nazywanie niektórych wąskich połączeń wodnych cieśninami bądź kanałami oparte jest w dużej mierze na tradycji geograficznej. Fragment kanału w swojej najwęższej części może być uznany za cieśninę. Np. Cieśnina Kaletańska jest częścią Kanału La Manche.

Ważniejsze kanały morskie:

Zobacz też


Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Podziel się