Języki kananejskiegrupa językowa w obrębie języków semickich, obejmująca języki używane w Kanaanie. Toponim „kananejski” ma swoje korzenie w Biblii, gdzie nazwą Kanaan określano obszar położony nad Morzem Śródziemnym. Od północy jego granice zakreślał Tell Sukas, od południa – Gaza. Niemniej pojęcie to ma szerszy zakres geograficzny. Wszystkie używane języki z grupy kananejskiej wymarły w pierwszym tysiącleciu p.n.e. Wyjątek stanowi język hebrajski, który przetrwał jako język literacki i religijny Żydów. W XIX wieku rozpoczęto proces rewitalizacji hebrajskiego, zakończony sukcesem: dziś hebrajski jest językiem urzędowym Izraela.

Język kananejski jest poświadczony przez źródła z II tysiąclecia p.n.e. i znany przede wszystkim jako seria dialektów. Zachowały się glosy z Tell el-Amarna i kalendarz z Gezer[1]. Archaiczny kananejski z III tysiąclecia p.n.e., gdy Kananejczycy weszli w fazę zakładania miast a sprzed oddziaływania kulturowego Amorytów, nie zachował się.

Grupa języków kananejskich obejmowała następujące dialekty: ugarycki, fenicki wraz z punickim, hebrajski, moabicki, amonicki (ammonicki)[2]. W świetle innych badań do języków kananejskich zalicza się dialekty fenicki i punicki, hebrajski, moabicki, amonicki i edomicki[3]. Nie uwzględniony został w tym przypadku dialekt ugarycki, natomiast dodano edomicki.

Przypisy

  1. Mark S. Smith: The early history of God: Yahweh and the other deities in ancient Israel. Wm. B. Eerdmans Publishing, 2002, s. 20. ISBN 978-0-8028-3972-5. [dostęp 15 marca 2013]. (ang.)
  2. M. L. Uberti , Wprowadzenie..., s. 35–36.
  3. J.A. Hackett, Canaanites, w: Eric M. Meyers (ed.), The Oxford..., s. 412.

Bibliografia

  • Uberti M.L., Wprowadzenie do historii starożytnego Bliskiego Wschodu, Warszawa 2010. ​ISBN 978-83-235-0680-5​.
  • Hackett J.A., Canaanites, [w:] Eric M. Meyers (ed.), The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East, t. I, Oxford University Press, Nowy Jork–Oksford 1997 (ang.).

Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Podziel się