System liczbowy głagolicysystem liczbowy języka cerkiewnosłowiańskiego. Jest to system addytywny. W odróżnieniu od systemu liczbowego cyrylicy znane są również niektóre wartości dla rzędu tysięcy.

cyfry arab. cyfry głag. Cyfry cyr.
1 = a а = a
2 = b в = v
3 = v г = g
4 = g д = d
5 = d е = e
6 = e ѕ = ʒ
7 = ž з = z
8 = ʒ и = i
9 = z ѳ = ḟ
cyfry arab. cyfry głag. Cyfry cyr.
10 = ï і = ï
20 = i к = k
30 = ģ л = l
40 = k м = m
50 = l н = n
60 = m ѯ = x
70 = n о = o
80 = o п = p
90 = p ч = č
cyfry arab. cyfry głag. Cyfry cyr.
100 = r р = r
200 = s с = s
300 = t т = t
400 = u ѵ = ÿ
500 = f ф = f
600 = h х = h
700 = ō ѱ = ps
800 = šč ѡ = ō
900 = c ц = c
cyfry arab. cyfry głag. Cyfry cyr.
1000 = č
2000 = š
3000 = ъ
4000 = ě
5000 = ju
6000 ?
7000 ?
8000 ?
9000 = ę

Liczby zapisywano poczynając od (litery) największej do najmniejszej; wyjątkiem były liczby 11…19, w których pisano zgodnie z wymową „cyfry” 1…9 przed „dziesiątką”.
Np.: ⰓⰂⰊ („sъto tri na desęti”, czyli sto trzy na ście (dziesięć)).

Zobacz też


Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Podziel się