Dokumenty życia społecznego w bibliotekarstwie to różne materiały, które ze względu na swój specyficzny charakter, nie są gromadzone i przechowywane w archiwach, lecz w bibliotekach. Dokumenty życia społecznego nie są bowiem dokumentami urzędowymi. Nie są również (zazwyczaj) rozpowszechniane w obiegu księgarskim. Są to przede wszystkim dokumenty o krótkotrwałej najczęściej wartości użytkowej, z reguły są świadectwem współczesnego życia danego społeczeństwa.

W archiwach nazywane materiałami ulotnymi.

Do dokumentów życia społecznego zaliczamy:

Dokumenty życia społecznego są więc bardzo zróżnicowane w swej formie.

Mogą mieć postać zarówno:

Może to być również:

Do dokumentów życia społecznego zaliczamy też:

Dokumenty te są gromadzone w bibliotekach ze względu na ich bieżącą, aktualną wartość. W przyszłości będą bowiem niezbędnym źródłem informacji w badaniach prowadzonych w naukach społecznych.

Pojedynczych dokumentów życia społecznego w bibliotekach nie traktuje się jako odrębnych jednostek inwentarzowych (katalogowych). Na potrzeby opracowania łączy się je w zespoły o charakterze:

 • chronologicznym
 • rzeczowym
 • formalnym

Takie zespoły dokumentów są najczęściej przechowywane odrębnych: pudłach bądź tekach.

W bibliotekach polskich, zwłaszcza w bibliotekach naukowych, tworzone są odrębne, wyspecjalizowane działy dokumentów życia społecznego, które w zależności od charakteru zbiorów gromadzą dzieła o tematyce:

 • literackiej,
 • teatralnej,
 • naukowej,
 • gospodarczej,
 • politycznej itd.

w zależności od przyjętego zasięgu:

 • terytorialnego,
 • chronologicznego oraz określonego profilu tematycznego danych zbiorów.

Wyspecjalizowane działy dokumentów życia społecznego istnieją np. w:

Bibliografia

 1. J. Cygańska, Dokumenty życia społecznego, [w:] Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, pod red. K. Głombiowskiego, B. Świderskiego, H. Więckowskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, s. 101,
 2. Dokumenty życia społecznego, [w:] Encyklopedia wiedzy o książce, pod red. A. Birkenmajera, B. Kocowskiego, J. Trzynadlowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1971, k. 537.
 3. A. Supruniuk, M.A.Supruniuk, Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych [Głos w dyskusji], Biblioteka (Poznań) 2003 nr 7 (16) s. 164-172.

Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Podziel się