Fenickie chet
Litera chet w kroju pisma (kolejno od prawej do lewej): nowoczesnym bezszeryfowym i tradycyjnym
Zobacz też: Chet – album muzyczny Cheta Bakera.

Chet (ח ,ح‍) – ósma litera alfabetów semickich, m.in. alfabetu fenickiego, alfabetu aramejskiego, alfabetu arabskiego, alfabetu hebrajskiego o wartości numerycznej 8.

W hebrajskim odpowiada dźwiękowi [χ] lub [ħ] (języczkowe lub gardłowe h), jak np. w wyrazie אבטיח (trb. awati'ach – arbuz). W transkrypcji zapisywana jako "ch" dla odróżnienia od słabego, świszczącego h. Wraz z literą כ odpowiada za "charczące" brzmienie języka.


Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Podziel się