Biblioteka naukowabiblioteka pełniąca funkcję naukową i kształceniową, zapewnia dostęp do materiałów i zasobów które są niezbędne do prowadzenia prac naukowo-badawczych, również samemu prowadząc taką działalność w zakresie bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych[1].

Biblioteki naukowe w Polsce

  • Biblioteka Narodowa
  • biblioteki, których organizatorami są uczelnie,
  • biblioteki, których organizatorem jest Polska Akademia Nauk,
  • biblioteki, których organizatorami są jednostki badawczo-rozwojowe
  • oraz inne biblioteki

Przypisy

  1. Biblioteka naukowa. Główny Urząd Statystyczny. [dostęp 2014-01-21].

Bibliografia

  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1479)
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu (Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 390)

Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Podziel się