Pismo złożone – rodzaj pisma, w którym w różnych proporacjach i na różne sposoby mieszają się elementy fonetyczne i semantyczne (logograficzne), np. pismo chińskie, pismo japońskie. Wyróżnić można kilka podtypów pisma złożonego, które rzadko występują w idealnie czystej postaci:

  • Pismo mieszane, to pismo w którym miesza się kilka niezależnych od siebie systemów. Jego czołowym przykładem jest pismo japońskie składające się z dwu sylabariuszy pełniących funkcję pisma fonetycznegokatakana i hiragana, oraz ze znaków chińskich (Kanji), które na ogół pełnią jedynie funkcję ideogramów, jednak ze względu na zapożyczenia językowe z chińskiego w ograniczonym stopniu można z niektórych z nich wnioskować o ich lekcji, a więc w minimalnym stopniu są również pismem fonetycznym. Pismem mieszanym w mniejszym stopniu jest również pismo koreańskie, było nim pismo Kitanów.
  • Pismo piktofentyczne – inaczej pismo ideograficzno-fonetyczne. W czystej postaci praktycznie nie występuje; każdy znak tego pisma zawiera bowiem element fonetyczny i semantyczny, przy czym ten pierwszy zazwyczaj wyewoluował z ideo- lub piktogramu (najpierw wymyślono obrazek, a później zaczęto go stosować wyłącznie na oznaczenie dźwięku, którego znaczenie oddawał). Element semantyczny doprecyzowuje znaczenie całości. Przykładami pisma piktofonetycznego mogą być chińskie piktofonogramy, oraz analogiczne znaki z pisma Kitanów czy Chữ nôm, w których komponent fonetyczny pochodził odpowiednio z języka kitańskiego i języka wietnamskiego. Tak skonstruowane znaki zawiera również pismo Majów.

Pisma złożone

Linki zewnętrzne

Pismo złożone na portalu Omniglot


Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Podziel się