Drogi rozprzestrzeniania się alfabetów indyjskich
Nazwa „siddham” w piśmie siddham

Siddhaṃ (sanskryt: सिद्धं, „doskonałe”) – północno-indyjski alfabet sylabiczny, używany do zapisywania sanskrytu w okresie około 600–1200 n.e. Wywodzi się pośrednio z pisma brahmi poprzez pismo Gupta. W piśmie tym zapisanych było wiele sanskryckich tekstów buddyjskich, które zawieziono do Chin podróżując Szlakiem Jedwabnym. Z kolei Kūkai po swoim pobycie w Chinach wprowadził pismo siddham do Japonii w IX w. W Japonii zwyczaj przepisywania sutr buddyjskich w tym piśmie jest do tej pory praktykowany w buddyjskich tradycjach Shingon i Tendai oraz w synkretycznym nurcie zwanym Shugendō.

Na terenie Japonii alfabet ten znany jest pod nazwą shittan (悉曇) lub bonji (梵字). Nieco zmodyfikowane pismo siddham znane jest również w Korei. W połowie IX w. w Chinach nastąpiła gwałtowna reakcja skierowana przeciwko „cudzoziemskim religiom”, odcinając Japonię i Koreę od bezpośrednich kontaktów z Indiami, gdzie w międzyczasie pismo dewanagari i inne alfabety zastąpiły siddham. W ten sposób Daleki Wschód stał się jedynym zakątkiem świata, gdzie ta forma pisma się zachowała.

Bibliografia

  • John Stevens. Sacred Calligraphy of the East. (Boston: Shambala, 1995)
  • Taikō Yamasaki. Shingon: Japanese Esoteric Buddhism. (Fresno: Shingon Buddhist International Institute, 1988)
  • Bonji Taikan (梵字大鑑). (Tōkyō: Meicho Fukyūkai, 1983)

Linki zewnętrzne

  • Pismo siddham na portalu Omniglot
  • Mantry w piśmie siddham
  • Hrdaya Sutra
  • Przykłady mantr
  • Pisma Indii
  • Bonji Siddham

Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Podziel się