Litera „W

Literaznak graficzny charakterystyczny dla pism głoskowych, odpowiadający zwykle pojedynczemu fonemowi[1].

Zestaw wszystkich liter danego pisma stanowi jego alfabet. Najpopularniejsze obecnie alfabety oparte na literach to alfabet łaciński i cyrylica.

Litera jako jednostka redakcyjna tekstu prawnego

Według zasad legislacyjnych tekst prawny dzieli się na mniejsze jednostki redakcyjne, z których jedną nazywa się literą. Oznacza się ją według wzoru: „a)”, gdzie „a” oznacza literę alfabetu łacińskiego (lub kilka liter, np. „za)”, „zb)” – w przypadku nowelizacji), umieszczając nawias zamykający na końcu. Na przepis wyodrębniony w literze powołuje się według wzoru: „lit. a”, bez nawiasu zamykającego. Litera jest częścią punktu i może się dzielić na tiret.

Zobacz też

Przypisy

  1. Jozef Piaček, Miloš Kravčík, Písmeno, [w:] Otvorená filozofická encyklopédia [online], wersja 3.0, 1999 (słow.).???

Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

zobacz gre endera oraz inne zobacz gre endera oraz inne zoopedia.eu zoolux.eu

Podziel się