Litera "W"

Literaznak graficzny charakterystyczny dla pism głoskowych, odpowiadający zwykle pojedynczemu fonemowi[1].

Zestaw wszystkich liter danego pisma stanowi jego alfabet. Najpopularniejsze obecnie alfabety oparte na literach to alfabet łaciński i cyrylica.

Litera jako jednostka redakcyjna tekstu prawnego

Według zasad legislacyjnych tekst prawny dzieli się na mniejsze jednostki redakcyjne, z których jedną nazywa się literą. Oznacza się ją według wzoru: „a)”, gdzie „a” oznacza literę alfabetu łacińskiego (lub kilka liter, np. „za)”, „zb)” – w przypadku nowelizacji), umieszczając nawias zamykający na końcu. Na przepis wyodrębniony w literze powołuje się według wzoru: „lit. a”, bez nawiasu zamykającego. Litera jest częścią punktu i może się dzielić na tiret.

Zobacz też

Przypisy

  1. Jozef Piaček, Miloš Kravčík, Písmeno [w:] Otvorená filozofická encyklopédia [online], wersja 3.0, 1999 (słow.).

Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Podziel się