Zobacz też: inne znaczenia słowa „liczba”.

Liczbakategoria gramatyczna dotycząca niektórych części mowy. Służy określaniu pojedynczości lub mnogości przedmiotów, osób[1]. W różnych językach świata funkcjonuje w różny sposób, w niektórych nie występuje jako kategoria gramatyczna[1].

Rozróżnienie liczb gramatycznych

Dystrybutywność a kolektywność

Mnogość obiektów może być ujmowana dystrybutywnie lub kolektywnie.

ryż, powietrze, zawiść, młodzież, sitowie;

  • pluralia tantum – wyrazy występujące wyłącznie w liczbie mnogiej, np.: grabie,

skrzypce, spodnie, usta, drzwi.

Liczba w języku polskim

W języku polskim kategoria liczby dotyczy rzeczownika, przymiotnika i czasownika. We współczesnej polszczyźnie standardowej, a także w większości innych języków słowiańskich[1], występuje liczba pojedyncza i liczba mnoga, dawniej była upowszechniona także liczba podwójna.

Zobacz też

Przypisy

Bibliografia


Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Podziel się