Láadan - sztuczny język stworzony przez Suzette Haden Elgin na potrzeby powieści science fiction Native Tongue, opisującej przyszłe społeczeństwo amerykańskie[1].

Fonologia

Fonologia láadanu jest dosyć nietypowa.

Tony

Láadan jest językiem tonalnym. Używa czterech różnych tonów:

 • lo — /lō/ lub /lò/, krótka samogłoska o intonacji niskiej lub średniej, zapisywana pojedynczą literą bez akcentu
 • — /ló/, krótka samogłoska o intonacji wysokiej, zapisywana pojedynczą literą z akcentem
 • loó — /lǒː/, długa samogłoska o intonacji wznoszącej, zapisywana dwiema literami, z których druga jest akcentowana
 • lóo — /lôː/, długa samogłoska o intonacji opadającej, zapisywana dwiema literami, z których pierwsza jest akcentowana

Elgin woli opisywać swój język jako posiadający jeden ton (wysoki)[2], a nie cztery. W jej analizie láadan nie dopuszcza podwójnych (długich) fonemów. Tam, gdzie dwie jednakowe samogłoski mogłyby się spotkać w jednym morfemie, jedna z nich jest oznaczana wysokim tonem. Słowa "máa" i "maá" są dopuszczalne, ale "maa" nie. Słowo "Láadan" ma trzy sylaby: "lá-" z krótką samogłoską /a/ i wysokim tonem; "-a" z krótkim /a/ i bez tonu oraz "-dan". (Kiedy dodanie afiksu spowodowałoby spotkanie identycznych samogłosek, epentetyczne /h/ zostanie dodane aby uniknąć niedopuszczalnej sekwencji.)

Samogłoski

Láadan ma pięć samogłosek

 • a — /ɑ/, tylne a
 • e — /ɛ/, polskie e
 • i — /ɪ/, między polskimi i a y
 • o — /o/, wąskie o
 • u — /u/, polskie u

Spółgłoski

Láadan nie ma spółgłosek /p, t, k, g/, które są obecne w większości języków naturalnych świata. Używa za to:

 • b — /b/
 • d — /d/
 • m — /m/
 • n — /n/
 • l — /l/
 • r — /ɹ/? jak w angielskim right?
 • w — /w/, polskie ł
 • y — /j/, polskie j
 • h — /h/ jak w angielskim hope
 • sh — /ʃ/, polskie sz
 • th — /θ/ jak w angielskim think
 • zh — /ʒ/, polskie ż
 • lh — /ɬ/ jak w walijskim llan

Morfologia

Láadan jest językiem aglutacyjnym. W odróżnieniu od wielu języków, gdy płeć osoby/zawodu/funkcji nie jest określona, domyślnie jest to płeć żeńska. Płeć męska jest wskazywana przez sufiks -id, np. thul – "matka/rodzic", thulid – "ojciec".

Przypisy

 1. http://members.rogers.com/kmsperling/laadan/learning.html Podstawy języka láadan (strona w jęz. angielskim)
 2. Linguistics; constructed languages; LAadan problem...: ozarque, ozarque.livejournal.com [dostęp 2017-11-25] (ang.).Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Podziel się