Fikcyjne języki północnosłowiańskie – grupa sztucznych języków opartych na językach słowiańskich. Tej fikcyjnej grupy nie należy mylić z terminem języki północnosłowiańskie, będącym zbiorczym określeniem na języki zachodnio- i wschodniosłowiańskie, łącznie przeciwstawiane południowosłowiańskim.

Brak odrębnej gałęzi północnosłowiańskiej zainspirował językotwórców do jej eksperymentalnego stworzenia. Fikcyjne języki północnosłowiańskie cechują się na ogół wpływami języków ugrofińskich lub bałtyckich.

Języki

Sievrøsku

Został stworzony w 1992 roku przez Jamesa Campbella jako język mieszkańców fikcyjnej wyspy na Morzu Bałtyckim, zawiera więc wpływy języków skandynawskich. Sievrøsku jest pisany w alfabecie łacińskim, choć ma też alternatywną pisownię cyrylicą. Jego angielska nazwa brzmi Sevorian[1].

Vuozgašchai

Wyewoluował z języka prasłowiańskiego i przejął wiele cech języków uralskich, zwłaszcza języka komi. Pisany jest cyrylicą i ma trzynaście przypadków. Vuozgašchai odgrywa rolę w historii alternatywnej Ill Bethisad. Autorem projektu jest Jan van Steenbergen, który również stworzył język wenedycki. Angielska nazwa Vuozgašchai brzmi Vozgian, polskawozgijski[2].

Nasika

Język ten (nasëku enezükütü, ang. Nassian) został stworzony w 2001 roku przez Jana Havliša jako część Ill Bethisad, w której istnieje na terytoriach Finlandii i Karelii.

Wywodzi się z prasłowiańskiego, ale uległ wpływom gockim, bałtyckim i ugrofińskim. Przeszedł różne stadia rozwoju: wersja klasyczna była związana z kulturą szwedzką, a współczesny język napiętnowany jest przez pracę dziewiętnastowiecznych językoznawców i językowych purystów. Nasika składa się z dialektów: sedigradskiego, karelskiego, ładożskiego i onieżskiego. Jest pisana alfabetem łacińskim[3].

Języki Libora Sztemona

Czeski językotwórca Libor Sztemon jest autorem czterech języków kategoryzowanych przez niego jako północnosłowiańskich:

 • jåzaht Severøn (seversk)
 • lydnevi
 • mrezisk
 • slavëni
 • slavisk

Slavëni i slavisk są najbardziej rozwinięte, seversk do mniejszego stopnia, a lydnevi istnieje tylko w postaci szkiców. Charakteryzowane są przez wiele zapożyczeń z języka fińskiego. Są one pisane w alfabecie łacińskim z dodatkowymi znakami; slavëni również dysponuje własną pisownią.

Przykład

"Ojcze Nasz" w czterech północnosłowiańskich językach:

Vuozgašchai Nasika Seversk Slavëni
Öþeče naš, kuj nebestum eš, daj ime tuöje sesventiþ. Otë naso senü Neppesöösüänä, ta sëvënis imenö tene. Atace når, ketri jesi na nevaror, ta jåst fasvestøn namet 'år. Ataxt i me, kojyn o navësa es, osvetist as iman i te.
Daj kunenstuo tuöje priðeþ. Ta pirittes rezä tene. Ta prijøda kralestvø tår. Prijist as kralestvë tyn.
Daj vuolja tuöja sevuaipulniþ, ak vuenebestum takto nazemituj. Ta ses vola tene, akaa änäneppesää ite änäzemii. Ta sø-ståda vola tår kant vø nevar, taht e na zemor. Hist as vola tyn komo ğo navë, tako ağ o zamë.
Daj nam ðenesem chleb naš veseðenai. Kileppä naso sätteke ta tottës nam tinusaa. Helabet når kezdanøn daj nåm vødanet. As xulb i me kyzdanyn davat ë me danas.
I odepüþ nam vinai naše, takak i mai vinikai naše odepüþimu. I ta ötüpüsetis nam tulëkku naso, akaa i mi ötüpüsetivime tulëzinikomu naso. E adpåst nåm nåra vinarat, kant e me adpåstame nåru vinehturid. E adpošat ë me as myn venae, komo ağ me adpošalesom ë venake ği me.
I nevuöð nas orsepaichanidu, leš usuovöð nas zulvuod. I ta nevüvettes no vunapatta nu ta izëppavis no otunëpirazano. E neprived nås vø farsykonøt, øla zebav nås ad zilønis. E nevëvedat mem o izkošanjë, ala izbavat mem ad Zalyn.
Sela šu tuöje sonþ kunenstuo i vuolda i slava, navesekta. Amen. Pervü sene rezä ite uumisëvo ite salva tene vekää. Takaa vusëtito. Navat 'år åst kralestvøt e mocet e slavat na vaker. Amen. Navad as kralestvë er as makta er as slava o vekae hest. Amin.


Przypisy

 1. James Campbell: Autorska strona o Sievrøsku (ang.). [dostęp 2011-05-08].
 2. Jan van Steenbergen: Autorska strona o języku wozgijskim (ang.). [dostęp 2011-05-08].
 3. Jan Havliš: Strona o Nasice (ang.). [dostęp 2011-05-08].

Linki zewnętrzne

 • BERGER, Tilman, "Vom Erfinden slavischer Sprachen". In: Germano-Slavistische Beiträge. Festschrift für P. Rehder zum 65. Geburtstag (Hrsg. M. Okuka und U. Schweier), München 2004, S. 19-28. (niem.) (PDF)
 • Adriána STECOVÁ, "Umelé jazyky ako fenomén ľudskej komunikácie", in Jozef Sipko, Marek Chovanec, Gabriela Harčariková (eds.), 5. Študentská vedecká konferencia, ​ISBN 978-80-555-0169-7
 • Joan Francés BLANC, Las lengas de Libor Sztemon 2: Sorgas - Jazyky Libora Sztemone 2: Prámeny - Libor Sztemon's Conlangs 2: Sources, Edicions Talvera, 2009, ISBN 979-10-90696-00-6

Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Podziel się