Zasięg języków dolnofrankońskich w Europie

Języki dolnofrankońskie lub dolnofrankijskie – grupa kilku blisko spokrewnionych ze sobą języków zachodniogermańskich, które rozwijały się na terenach Niderlandów. Tradycyjnie zalicza się do nich:

Obecnie widoczna jest tendencja do wyodrębniania z niderlandzkiego języka limburskiego.

Języki dolnofrankońskie mogą być zaliczone do języków dolnoniemieckich[1][2][3], chociaż często przeciwstawia się dolnofrankoński dolnoniemieckiemu utożsamionemu z dolnosaksońskim.

Przypisy

  1. Carl Waldman, Catherine Mason: Encyclopedia of European Peoples. s. 887. [dostęp 2014-02-23].
  2. Word "flag" in different languages: Language by group. [dostęp 2014-02-23].
  3. Charlotte Gooskens, Sebastian Kürschner, Renée van Bezooijen: Intelligibility of High and Low German to speakers of Dutch. [dostęp 2014-02-23].

Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Podziel się