Angielski czasownik frazowy (phrasal verb) uzyskiwany jest przez połączenie czasownika z przyimkiem, przysłówkiem lub oboma. Połączenie to nadaje czasownikowi frazowemu inne znaczenie, niż wynikałoby to ze znaczenia jego poszczególnych części składowych.

Funkcja i rodzaje czasowników frazowych

Celem przyimka w czasownikach frazowych jest zmiana znaczenia czasownika[1]:

  • ask – pytać → ask for – prosić
  • carry – nosić → carry on – kontynuować
  • go – iść → go off – wybuchnąć (jedno ze znaczeń).

Czasownikiem w czasowniku frazowym są często używane czasowniki angielskie[1], takie jak: ask, be, break, come, find, get, give, go, keep, look, make, put. take itp.

Czasowniki występują najczęściej z następującymi przyimkami i przysłówkami: in, on, off, at, by, up, down, under itp.

Istnieją dwa rodzaje czasowników frazowych: występujące z dopełnieniem i występujące bez dopełnienia[1]. My car has broken down nie przyjmuje dopełnienia. She`s bringing up three children to przykład phrasal verb z dopełnieniem.

W przypadku czasowników frazowych z dopełnieniem możliwe jest przeniesienie przysłówka bądź przyimka na koniec zdania, w przypadku, gdy dopełnieniem jest zaimek, jest to obowiązkowe[1]: She brought them up .

Czasowniki frazowe w mowie potocznej

Czasowników frazowych używa się w mowie potocznej. Ich literackim odpowiednikiem są tzw. latinate verbs (czasowniki łacińskie, np. “to get together” odpowiada wyraz “to congregate”)[1].

Użycie w literaturze

Wiele czasowników w języku angielskim można połączyć z przyimkami czy przysłówkami, a czytelnik bądź słuchacz łatwo odgadnie nowe znaczenie. W literaturze najczęściej łączy się czasowniki z przyimkami (prepositions) np.: He walked across the square. Jednakże konstrukcja czasownik + przysłówek również jest zrozumiała i stosowana.

  • When he heard the crash, he looked up.

Przysłówek w literackich czasownikach frazowych modyfikuje przydzielony do niego czasownik, przyimek zaś odnosi się do podmiotu czynności.

Należy jednak pamiętać, iż wiele czasowników frazowych należy do mowy potocznej i nie należy ich stosować w oficjalnych dokumentach.

Użycie jako idiomu

Czasownik frazowy jest obrazowym czy idiomatycznym przedstawieniem danej sytuacji w potocznej angielszczyźnie. Dlatego też są one dość ważną częścią języka. Używa się ich niezmiernie często.

  • "I hope you will get over your operation quickly."
  • "Work hard, and get your examination over."

Linki zewnętrzne

  • Słownik czasowników frazowych (pol.)
  • Przewodnik po phrasal verbs (ang.)
  • Angielskie phrasal verbs według kategorii (ang.)

Przypisy

  1. a b c d e Geoffrey Leech: An A – Z of English Grammar and Usage. Harlow: Longman, 2001, s. 61. ISBN 0-582-40574-2.

Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Betonové Jímky Rokycany Szamba betonowe Legionowo Szamba betonowe Bolesławiec z całego świata szara ruda rudo-szara wymiary granatowa czerwona kostka granitowa na podjazdy i chodniki ścierzki brukarstwo ts2 space ts2 space vsat ts2 satellite

Podziel się